Åge Wifstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åge Wifstad

Åge Wifstad
04.01.2007
De norske forskningsetikkomiteene har lagt etisk skjønn til grunn for sine avgjørelser. Det er viktig å opprettholde denne tradisjonen og bremse utviklingen mot større vekt på kontroll og sanksjoner...
Åge Wifstad
09.03.2006
Christoffersen, Svein Aage Profesjonsetikk Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 142 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 249 ISBN 82-15-00804-6 Boken bygger på undervisning...