Aart I. Issa-Epe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for radiologi

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Aart I. Issa-Epe er overlege i abdominal radiologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Aart I. Issa-Epe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media