Aage Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aage Andersen

Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
10.02.2001
Lars Erik Rutqvist & Freddi Lewin kritiserer vår konklusjon (1) nemlig at de to svenske artiklene fra 1999 (2, 3) ikke frikjenner snus som kreftfremkallende for mennesker. De gir også inntrykk av...
Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
30.05.2000
I Stortingets spørretime 17. november 1999 svarte helseministeren på et spørsmål om kreftrisiko ved bruk av snus. Spørreren hevdet at Sosial- og helsedepartementet overså nye forskningsresultater fra...
Tore Sanner, Jon E. Dahl, Aage Andersen
10.08.2000
Snus er klassifisert av Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt på basis av epidemiologiske og eksperimentelle studier som kreftfremkallende for mennesker (1). Derfor merkes snus med at...