Merkesteiner i norsk medisin
NO IMAGE
30.05.2001
Den første pasient diagnostisert med sykdommen, ved siden av Øystein Aagenæs. De svarte prikkene på kartet viser hvor foreldre og besteforeldre til pasientene fra denne landsdel er født. Publiseres...
NO IMAGE
20.05.2001
Jørgen Løvset (1896 – 1981) er, etter Christian Kielland (1871 – 1941), norsk gynekologis internasjonalt mest kjente navn. Det er imidlertid to iøynefallende forskjeller mellom dem. Den første er at...
NO IMAGE
10.05.2001
I løpet av 1700-tallet skjedde tre dramatiske forandringer i fødselshjelpen. Fødsel og fødselsvitenskap ble en del av medisinen – og dermed av mannens domene. Inntil da hadde fødselen vært mer en...
NO IMAGE
30.04.2001
Allerede som medisinstudent fikk Eduard Bøckmann den Skjelderupske gullmedalje for et arbeid om tonsillenes anatomi og fysiologi. Etter embetseksamen i 1874 studerte han øyesykdommer ved flere kjente...
NO IMAGE
20.04.2001
Einar Pedersen (1917 – 91) Frøydis Langmark (f. 1941) Forekomst og utbredelse av kreft i Norge har vært undersøkt av Kiær for perioden 1853 – 65 (1) og av Geirsvold for årene 1866 – 1901 ut fra...
NO IMAGE
30.03.2001
Det første vitenskapelige tidsskrift i Danmark-Norge og en viktig innledning til vår medisinske faglitteratur, Acta medica et philosophica Hafniensia , ble grunnlagt av den berømte professor Thomas...
NO IMAGE
20.03.2001
Like før den første verdenskrig arbeidet en unggutt som portør på Bergen kommunale sykehus. Han viste sterk interesse for å lære både om anatomi og sykdommer, og overlege Hans Peter Lie (1862 – 1945...
NO IMAGE
10.03.2001
Begynnelsen av 1900-tallet var en svært aktiv periode innen den internasjonale kreftforskningen. Man lærte å serietransplantere svulster, vevs- og cellekulturmetoder ble bygd opp, og viktige...
NO IMAGE
28.02.2001
Bergen har helt fra middelalderen hatt en bred internasjonal kontaktflate; byen har vært et møtepunkt mellom europeisk kultur og handel og fiske langs Kyst-Norge. Her ble Fredrik Georg Gade født i...
NO IMAGE
20.02.2001
Olav Egeberg bestemmer koagulasjonstid. Rikshospitalet, omkring 1960 Olav Egeberg vokste opp i Trøgstad. Han var preseterist til artium på Eidsvoll, studerte deretter matematikk i Oslo og avla i 1938...