Medisin og musikk
20.04.2000
Musikk har vært tillagt magiske og helbredende egenskaper i mange kulturer. I vår biomedisinske tradisjon har det vært liten plass for utforskning av musikkens terapeutiske muligheter, og fagområdet...
20.04.2000
Figur 1 Lite ante Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 91) da han skrev sin lille Sonate for to pianoer i D-dur (K 448) at forskere to hundre år etter hans død ville hevde at denne sonaten kunne øke...
20.04.2000
Basert på prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, selvvalgt emne, Universitetet i Oslo, 14.6. 1999 Franz Peter Schubert ble født i Himmelpfortgrund, en forstad til Wien, 31. januar 1797. Han...