Waleed Ghanima

Author information from the last article:

Sykehuset Østfold Kalnes

og

Avdeling for blodsykdommer

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitet i Oslo

Waleed Ghanima er ph.d., forskningssjef og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Waleed Ghanima
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media