Vidar Gundersen

Author information from the last article:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Vidar Gundersen er dr.med., spesialist i nevrologi, overlege og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt konsultasjonshonorar fra Abbvie.

Articles by Vidar Gundersen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media