Ulrike Waje-Andreassen

Author information from the last article:

Ulrike Waje-Andreassen (f. 1962) er professor, spesialist i nevrologi og overlege ved slagenheten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

Nevrologisk avdeling

Articles by Ulrike Waje-Andreassen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media