Turid Birgitte Boye

Author information from the last article:

Email: : bboye@ous-hf.no

Turid Birgitte Boye er spesialist i psykiatri og enhetsleder ved Enhet for psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk, Oslo universitetssykehus. Hun er professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Turid Birgitte Boye
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media