Tordis Sørensen Høifødt

Author information from the last article:

Tordis Sørensen Høifødt er spesialist i psykiatri, pensjonist og tidligere klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, der hun nå har deltidsstilling.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Tordis Sørensen Høifødt
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media