Tor Atle Rosness

Author information from the last article:

Norsk legemiddelhåndbok

Oslo

Han har bidratt med idé, utforming/design, analyse og tolkning av data, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Tor Atle Rosness er ph.d., lege, medisinsk redaktør i Tidsskriftet og daglig leder i Norsk legemiddelhåndbok.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Tor Atle Rosness
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media