Sven Conradi

Author information from the last article:

Sven Conradi (f. 1953) er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er overlege ved Sunnaas sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Sven Conradi
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media