Svein Martin Luth

Author information from the last article:

DPS Gjøvik

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Svein Martin Luth er spesialist i psykiatri og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Svein Martin Luth
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media