Solveig B. Glad

Author information from the last article:

Solveig B. Glad (f. 1965) er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved slagenheten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

Nevrologisk avdeling

Articles by Solveig B. Glad
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media