Sissel Gyrid Freim Wahl

Author information from the last article:

Sissel Gyrid Freim Wahl er spesialist i patologi og overlege ved Avdeling for patologi, St. Olavs hospital. Hun er styremedlem i Norsk lungekreftgruppe.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Sissel Gyrid Freim Wahl
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media