Siri Håvås Haugland

Author information from the last article:

Siri Håvås Haugland (f. 1973) har mastergrad i sosialt arbeid. Hun er avdelingsleder ved Kompetansesenter rus Midt-Norge. I tillegg er hun ph.d.-kandidat ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med tema foreldres rusbruk og psykisk helse og ungdoms rusbruk.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

HUNT Forskningssenter

Institutt for samfunnsmedisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

og

Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rusbehandling Midt-Norge

Articles by Siri Håvås Haugland
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media