Sigurd Birkeland

Author information from the last article:

Sigurd Birkeland er overlege ved Seksjon for medfødte hjertefeil, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Sigurd Birkeland
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media