Saad Aballi

Author information from the last article:

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Sykehuset Østfold Kalnes

Saad Aballi er overlege og har vært hovedansvarlig for covid-19-pasienter ved sykehuset.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Saad Aballi
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media