Rahul Prasanna Kumar

Author information from the last article:

Rahul Prasanna Kumar er ingeniør og postdoktorstipendiat ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medoppfinner av teknologi lisensiert til selskapet HoloCare AS og eier aksjer i selskapet indirekte via Inven2 AS.

Articles by Rahul Prasanna Kumar
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media