Ola Wiig

Author information from the last article:

Ola Wiig er overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medoppfinner av teknologi lisensiert til selskapet HoloCare AS og eier aksjer i selskapet indirekte via Inven2 AS.

Articles by Ola Wiig
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media