Mauran Dhayalan

Author information from the last article:

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med datainnsamling, litteratursøk, manusbearbeiding og revisjon.

Mauran Dhayalan er cand.med. og har skrevet studentoppgave om temaet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Mauran Dhayalan
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media