Per Magnus

Author information from the last article:

Folkehelseinstituttet

Senter for fruktbarhet og helse

Han har bidratt til tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av siste manusversjon.

Per Magnus er spesialist i medisinsk genetikk, senterdirektør og professor. Han er faglig leder for Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Per Magnus
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media