Lars Rysstad

Author information from the last article:

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus, Arendal

Han har bidratt med innsamling og tolking av data og revisjon og godkjenning av manus.

Lars Rysstad er lege i spesialisering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Lars Rysstad
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media