Lars Helgeland

Author information from the last article:

Avdeling for patologi

Haukeland universitetssjukehus

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Lars Helgeland er spesialist i patologi, overlege og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Lars Helgeland
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media