Kristin Å. Alfstad

Author information from the last article:

Kristin Å. Alfstad (f. 1966) er overlege, ph.d. og spesialist i nevrologi. Hun jobber med utredning av pasienter for epilepsikirurgi og oppfølging etter operasjonen. Hun har skrevet om seponering av antiepileptika etter epilepsikirurgi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Articles by Kristin Å. Alfstad
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media