Kjell Heuser

Author information from the last article:

Kjell Heuser er ph.d., overlege og forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Kjell Heuser
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media