Kari M. Aaberg

Author information from the last article:

Kari M. Aaberg (f. 1973) er overlege og spesialist i barnesykdommer. Som stipendiat er hun for tiden i gang med epidemiologiske studier om barn med epilepsi. Hun har skrevet om seponering av antiepileptika hos barn som blir anfallsfrie.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Articles by Kari M. Aaberg
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media