Jon Klokk Slettedal

Author information from the last article:

Jon Klokk Slettedal (f. 1973) er overlege ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Jon Klokk Slettedal
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media