Johan Kvalvik Stanghelle

Author information from the last article:

Johan Stanghelle (f. 1949) er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er professor II ved Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Johan Kvalvik Stanghelle
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media