Ingrid Nysveen

Author information from the last article:

Email: : inysve@gmail.com

Nevrologisk avdeling

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

*Nåværende adresse:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Ingrid Nysveen er lege i spesialisering i nevrologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Ingrid Nysveen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media