Hege Rasmussen

Author information from the last article:

Seksjon for alderspsykiatri

Psykiatrisk klinikk

Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag

Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Hege Rasmussen er sykepleier med mastergrad i helse- og sosialfag med fordypning i psykiatri, ph.d.-stipendiat ved Medisinsk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun har et pågående ph.d.-prosjekt med studier av frontotemporal demens.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Hege Rasmussen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media