Hans Olav Hygen

Author information from the last article:

Avdeling for klimatjenester

Meteorologisk institutt

Hans Olav Hygen er meteorolog og avdelingsleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Hans Olav Hygen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media