Håkon Johansen

Author information from the last article:

Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikk

St. Olavs hospital

Håkon Johansen er spesialist i nukleærmedisin og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Håkon Johansen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media