Gjermund Rø

Author information from the last article:

Seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi

Ortopedisk avdeling

St. Olavs hospital

Gjermund Rø er spesialist i ortopedi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Gjermund Rø
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media