Gerd Haga Bringeland

Author information from the last article:

Gerd Haga Bringeland (f. 1987) er lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

Nevrologisk avdeling

Articles by Gerd Haga Bringeland
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media