Eystein Stordal

Author information from the last article:

Psykiatrisk klinikk

Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag

og

Institutt for nevromedisin/institutt for psykisk helse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Han har bidratt med utforming/design, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Eystein Stordal er dr.med. og spesialist i psykiatri. Han er overlege og førsteamanuensis og forsker på helse hos eldre med depresjon, kognitiv svikt og demens.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Eystein Stordal
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media