Egidijus Pelanis

Author information from the last article:

Egidijus Pelanis er lege og forsker ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus og ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medoppfinner av teknologi lisensiert til selskapet HoloCare AS og eier aksjer i selskapet indirekte via Inven2 AS.

Articles by Egidijus Pelanis
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media