Diana Hristova Berg

Author information from the last article:

Diana Hristova Berg (f. 1975) er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Nordlandssykehuset Bodø

Articles by Diana Hristova Berg
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media