Dag Fosmark

Author information from the last article:

Dag Sigurd Fosmark (f. 1959) er ph.d. og overlege ved Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorar fra Bayer som medlem av firmaets rådgivningskomité.

Articles by Dag Fosmark
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media