Bjørn Nicolaissen

Author information from the last article:

Bjørn Nicolaissen (f. 1947) er overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Øyeavdelingen

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Articles by Bjørn Nicolaissen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media