Birgit Schulz

Author information from the last article:

Birgit Schulz (f.1971) er spesialist i radiologi med to års erfaring innen onkoradiologi. For tiden er hun lege i spesialisering i nukleærmedisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for bildediagnostikk

St. Olavs hospital

Articles by Birgit Schulz
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media