Benthe Sjøli

Author information from the last article:

Hjerteseksjonen

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus, Arendal

Hun har bidratt med tolking av data og revisjon og godkjenning av manus.

Benthe Sjøli er ph.d., spesialist i indremedisin og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Benthe Sjøli
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media