Anne Britt Abusland

Author information from the last article:

Anne Britt Abusland (f. 1946) er spesialist i patologi og overlege ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk

St. Olavs hospital

Articles by Anne Britt Abusland
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media