Ane Roushan Tharaldsen

Author information from the last article:

Øyeavdelingen

Stavanger universitetssjukehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data, litteratursøk, manusbearbeiding og revisjon.

Ane Roushan Tharaldsen er overlege i øyesykdommer og forsker på synsproblemer hos slagrammede.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Ane Roushan Tharaldsen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media