Podkast
20.02.2020
Hvorfor farlig er egentlig det nye koronaviruset, også kalt covid-19? Får vi et utbrudd i Norge? Og hvordan skal norsk helsepersonell forholde seg til det? I denne bonusepisoden av Stetoskopet...
13.02.2020
Kari Schrøder Hansen er generell kirurg med bakgrunn fra akuttmedisin, og vant til dramatiske situasjoner. De siste årene har hun jobbet som rådgiver i medisinsk fagavdeling i Legeforeningen, men hun...
30.01.2020
Om lag 10 % av norske syvåringer strever med vannlatingsforstyrrelser. Heldigvis finnes det behandling – og det er dette som er tema i andre episode av Tidsskriftets podkast Stetoskopet. – Dette er...
17.01.2020
Hva er de viktigste årsakene til reinnleggelser? Og kan de forebygges? Dette får du høre om i første episode av Tidsskriftets podkast Stetoskopet. – En systematisk studie som så på det her...
24.03.2015
Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil, sier professor, Lars Johan Materstvedt...
10.03.2015
- Særlig de tilfellene hvor det har vært en jevnlig og tett kontakt med barneavdelingene ser vi at pasienter og pårørende har behov for en mest mulig sømløs overgang til voksenhelsetjenesten. Men...
24.02.2015
I studien som er publisert i Tidsskrift nr. 4/2015 har Christian Aarup Skeie og Kirsten Rasmussen undersøkt lagmannsrettsavgjørelser hvor den tiltalte er kjent utilregnelig ved tidspunktet for...
10.02.2015
Årsakene kan blant annet være at leger syns slike forhåndssamtaler er ubehagelige, og at de frykter det skal være støtende og belastende for pasienten. Så hva syns pasienten? Pål Friis og Reidun...
27.01.2015
- Vi mener at et manglende syn for helheten av disse pasientens plager setter spørsmålstegn ved om kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er oppfylt, sier Erling Dalen. Sammen med...
13.01.2015
1 500 pasienter ble skjermet i voksenpsykiatrien i 2009. Skjerming er vanligst i akuttpsykiatrien og går ut på at pasienten skjermes fra resten av avdelingen ved å henvises til rom eller avsnitt som...