Strattera kan gi økt selvmordsrisiko

I april i år skrev Tidsskriftet at Statens legemiddelverk vurderte å oppdatere terapianbefalingene for antidepressive legemidler fordi nye studier konkluderte med at det økte risikoen for selvmordsforsøk hos barn og unge. Også ADHD-medisinen atomoksetin ble gjennomgått, og ble forbundet med økt risiko for emosjonell labilitet og fiendtlighet, men ikke selvmordsrisiko.

Signifikant økt risiko

Nå viser imidlertid nye studier at behandling med atomoksetin likevel kan gi økt selvmordsrisiko hos barn og ungdom. Dermed blir preparatomtalen oppdatert med en advarsel om dette. En gjennomgang av flere studier viser at 6 av 1 357 barn som ble behandlet med atomoksetin hadde selvmordsrelatert atferd. Hos barn som fikk placebo var det tilsvarende tallet 0 blant 851 forsøkspersoner.

Vis forsiktighet

– Leger bør være forsiktige med å gi legemiddelet til barn som har hatt depresjon og selvmordstanker, og pasienten må følges nøye av lege og pårørende, skriver Statens legemiddelverk. De oppfordrer leger til å sette seg godt inn i preparatomtalen.

Rundt 2 500 pasienter bruker atomoksetin (Strattera) daglig i Norge, og det er meldt om ett selvmordsforsøk. I Europa er det meldt om 14 tilfeller av selvmordsrelatert atferd.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media