Feed

Når er det verst å miste livet?
Artikkel

Lege og filosof Carl Tollef Solberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1.2018. Han reflekterer blant annet over kontrafaktiske liv.

Doktoravhandlinger
/2019/09/doktoravhandlinger/nar-er-det-verst-miste-livet
Published at: Mon, 23 Sep 2019 20:27:37 +0200
When is the worst time to die?
Article

The medical doctor and philosopher Carl Tollef Solberg defended his doctoral degree at the University of Bergen on 16 January 2018. Among other things, he reflects on counterfactual lives.

PhD theses
/en/2019/09/doktoravhandlinger/when-worst-time-die
Published at: Mon, 23 Sep 2019 20:26:54 +0200
Molekylære subtyper av brystkreft
Artikkel

Insidensen av brystkreft har økt, og prognosen blir stadig bedre, men ikke for alle subtyper.

Doktoravhandlinger
/2018/10/doktoravhandlinger/molekylaere-subtyper-av-brystkreft
Published at: Fri, 21 Sep 2018 12:15:00 +0200
Surgical treatment of intraocular lens dislocation
Article

A dislocated artificial intraocular lens may be repositioned or exchanged for a new lens. The visual outcome is equally satisfactory for both surgical methods.

PhD theses
/en/2018/09/doktoravhandlinger/surgical-treatment-intraocular-lens-dislocation
Published at: Wed, 19 Sep 2018 14:46:57 +0200
Hvilke hjerneaneurismer kommer til å sprekke?
Artikkel

Hjerneaneurismers form og blodstrøm kan bidra til å forutsi om de kommer til å sprekke i fremtiden.

Doktoravhandlinger
/2018/10/doktoravhandlinger/hvilke-hjerneaneurismer-kommer-til-sprekke
Published at: Mon, 17 Sep 2018 12:28:05 +0200
Melatoninbehandling av hypoksisk-iskemisk hjerneskade hos nyfødte rotter
Artikkel

Melatoninbehandling gir gunstige metabolittendringer i hjernen til nyfødte rotter etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade.

Doktoravhandlinger
/2018/10/doktoravhandlinger/melatoninbehandling-av-hypoksisk-iskemisk-hjerneskade-hos-nyfodte-rotter
Published at: Tue, 11 Sep 2018 14:42:15 +0200
Pneumoni etter innføring av pneumokokkvaksine
Artikkel

Pneumoni hos barn er stort sett forårsaket av virus.

Foto: Øystein Horgmo
Foto: Øystein Horgmo

Før pneumokokkvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, var pneumokokker den vanligste påviste årsaken til pneumoni hos barn og unge. I mitt doktorgradsprosjekt undersøkte vi etiologisk årsak til pneumoni hos barn og unge med høy pneumokokkvaksinedekning. Studien gikk over to år og inkluderte 394 barn og unge under 18 år med klinisk mistanke om pneumoni.

Doktoravhandlinger
/2018/10/doktoravhandlinger/pneumoni-etter-innforing-av-pneumokokkvaksine
Published at: Tue, 11 Sep 2018 14:39:34 +0200
Forebygging av hjerteskade ved adjuvant brystkreftbehandling
Artikkel

Adjuvant brystkreftbehandling kan skade hjertet. Min forskning viser at blokkering av angiotensin II- og betareseptorer kan virke beskyttende.

Foto: Ansgar Heck
Foto: Ansgar Heck

Antrasykliner, strålebehandling og det monoklonale antistoffet trastuzumab som ofte brukes som adjuvant behandling ved brystkreft kan være skadelig for hjertet. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg om hjerteskaden kan forebygges med vanlige hjertemedisiner.

Doktoravhandlinger
/2018/09/doktoravhandlinger/forebygging-av-hjerteskade-ved-adjuvant-brystkreftbehandling
Published at: Mon, 13 Aug 2018 12:09:29 +0200
Hepatitt C hos rusavhengige
Artikkel

Rusavhengige pasienter i legemiddelassistert rehabilitering behandles i utilstrekkelig grad for hepatitt C.

Doktoravhandlinger
/2018/09/doktoravhandlinger/hepatitt-c-hos-rusavhengige
Published at: Mon, 13 Aug 2018 12:07:05 +0200
Lagring av netthinneceller for transplantasjon
Artikkel

Nye lagringsmetoder kan gjøre det mulig å transportere retinale pigmentepitelceller til klinikker verden over.

Foto: Jon Olav Bakke Nesvold
Foto: Jon Olav Bakke Nesvold

Aldersrelatert maculadegenerasjon er den ledende årsaken til blindhet i industriland. Med dagens behandling er det mulig å bremse sykdomsutviklingen hos noen pasienter, men dessverre finnes det ingen kur.

Doktoravhandlinger
/2018/09/doktoravhandlinger/lagring-av-netthinneceller-transplantasjon
Published at: Mon, 13 Aug 2018 12:05:56 +0200
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media