Annonse
Annonse

Talluttrykk

Tallord. Grunntall til og med ti skrives med bokstaver, fra og med 11 skrives de med sifre i løpende tekst, f.eks.:

tre pasienter, 14 pasienter
 men
 tallene 2-12

Ordenstall skrives med arabiske tall og punktum etter, f.eks.: 1. (første), 33. (trettitredje) eller med bokstaver.

Ordenstallet for 0 (null) skrives 0-te eller nulte. Merk også n-te, n-te-gradslikning.
 Romertall skrives uten punktum, f.eks.: Harald V

Ved nummerering brukes tall, f.eks.:

dag 3, side 5
 Fotnoter merkes også med tall (ikke stjerner), f.eks.:
 1p < 0,01
 2p < 0,001

Ved talluttrykk brukes både særskriving og sammenskriving, f.eks.:

fem års alder, men femårsalderen
 12 års alder, men 12-årsalderen
 fire ukers ferie, men
 et ettårsmateriale, to femårsperioder
 tiårsgrupper
 tiårs aldersgrupper

Ved talluttrykk med benevning brukes tall, f.eks.:

6 kg
 kr 150 eller 150 kroner
 kr 15,30
 kr 14,00

Ved bruk av tall i forbindelse med kroner brukes utelukkende tall, også for dem under 10:
 5 kroner og 2 millioner kroner. Det samme gjelder enheter for lengde, vekt og hulmål:
 3 meter/3 m, 7 kilo/7 kg, 4 liter/4 l

Ved desimaltall brukes komma (ikke punktum), f.eks.:

Hb 12,8 g/100 ml

Substantivets tall ved brøk og desimaltall, f.eks.:

2 ½ gang eller to og en halv gang
 men 2,5 ganger

Brøk, f.eks.:

1/3 eller en tredel
 1/4 eller en firedel

Gangetegn
 Prikk ved matematiske angivelser, f.eks.:

8 • 9 = 72
 Trombocytter 125 - 400 • 109/l

Tegnet x ved formater og pakningsstørrelser, f.eks.:

Maleriet måler 90 x 120 cm
 Endose: 2 x 49 stk.

Tall fra og med 1 000 skilles ut med mellomrom, f.eks.:

3 600
 2-4 000 (= to til fire tusen)
 2 000-4 000 (= to tusen til fire tusen)

Tegn
 Paragraftegn

  • Ved henvisning til flere paragrafer, f.eks.:
     §§ 10-15
     men
     § 10, 12 eller 15

Prosentangivelser skrives med prosenttegn og tall, f.eks.: Det skal ikke være mellomrom mellom tall og prosenttegn da korrekt mellomrom legges inn av trykkeriet.

10%

For promille gjelder de samme regler som for prosent.

Dato og årstall
 20.3.2008
 3.-10.2.2008
 3.5.-5.7.2008
 På 1700- og 1800-tallet
 I 1980- og 90-årene

I løpende tekst kan også månedens navn brukes, f.eks.:
 17. mai, 9. april 1940, 7. juni 1945
 2005-08
 1799-1801
 Årsskifte: 2007/08

I medisinskhistoriske artikler oppgis for- og etternavn, fødsels- og dødsår første gang en person nevnes, f.eks.:

Ola Normann (1828-99)
 Kari Normann (1831-1913)
 Ali Olsen (1989-)

Dato i medisinskhistoriske artikler kan skrives slik, f.eks.:

4. mai (uten årstall)
 6. august 1908

Klokkeslett

kl 9
 kl 0905
 ved 16-tiden