Talluttrykk

Tallord. Grunntall til og med tolv skrives med bokstaver. Fra og med 13 skrives de med sifre i løpende tekst, f.eks.:

tre pasienter, 14 pasienter
men
tallene 2–12

Ordenstall skrives med arabiske tall og punktum etter, f.eks.: 1. (første), 33. (trettitredje) eller med bokstaver.

Ordenstallet for 0 (null) skrives 0-te eller nulte. Merk også n-te, n-te-gradslikning.
Romertall skrives uten punktum, f.eks.: Harald V

Ved nummerering brukes tall, f.eks.:

dag 3, side 5
Fotnoter merkes også med tall (ikke stjerner), f.eks.:
Første fotnote
Andre fotnote

Ved talluttrykk brukes både særskriving og sammenskriving, f.eks.:

fem års alder, men femårsalderen
18 års alder, men 18-årsalderen
fire ukers ferie, men
et ettårsmateriale, to femårsperioder
tiårsgrupper
tiårs aldersgrupper

Ved talluttrykk med benevning brukes tall, f.eks.:

6 kg
kr 150 eller 150 kroner
kr 15,30
kr 14,00

Ved bruk av tall i forbindelse med kroner brukes utelukkende tall, også for dem under 10:
5 kroner og 2 millioner kroner. Det samme gjelder enheter for lengde, vekt og hulmål:
3 meter/m, 7 kilo/kg, 4 liter/L

Ved desimaltall brukes komma (ikke punktum), f.eks.:

Hb 12,8 g/dL

Substantivets tall ved brøk og desimaltall, f.eks.:

2½ gang eller to og en halv gang
men 2,5 ganger

Brøk, f.eks.:

1/3 eller en tredel/tredjedel
1/4 eller en firedel/fjerdedel

Gangetegn
Bruk tegnet × som gangetegn (Unicode U-00D7, ikke bokstaven x), f.eks.:

8 × 9 = 72
Trombocytter 125–400 × 109/L

Tall fra og med 1 000 skilles ut med mellomrom, f.eks.:

3 600
2–4 000 (= to til fire tusen)
2 000–4 000 (= to tusen til fire tusen)

Tegn
 Paragraftegn

  • Ved henvisning til flere paragrafer, f.eks.:
     §§ 10–15
     men
     § 10, 12 eller 15

Prosentangivelser skrives med siffer og prosenttegn, f.eks.:

10 %

For promille gjelder de samme regler som for prosent.

Dato og årstall
20.3.2008
3.–10.2.2008
3.5.–5.7.2008
På 1700- og 1800-tallet
I 1980- og 90-årene

I løpende tekst kan også månedens navn brukes, f.eks.:
17. mai, 9. april 1940, 7. juni 1945
2005–08
1799–1801
Årsskifte: 2007/08

I medisinskhistoriske artikler oppgis for- og etternavn, fødsels- og dødsår første gang en person nevnes, f.eks.:

Ola Normann (1828–99)
Kari Normann (1831–1913)
Ali Olsen (1989–)

Dato i medisinskhistoriske artikler kan skrives slik, f.eks.:

4. mai (uten årstall)
6. august 1908

Klokkeslett

kl. 9
kl. 0905
ved 16-tiden

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media