Forkortelser

Vær varsom med bruk av forkortelser. Tidsskriftet er et generelt medisinsk tidsskrift, og artiklene skal kunne leses med utbytte av alle brukerne. En del forkortelser som godtas uten forklaring, finnes på alfabetisk plass i ordlisten. Noen forkortelser kan godtas når de forklares første gang og senere brukes med varsomhet, f.eks.:

DRG – diagnoserelaterte grupper
HSV – herpes simplex-virus

Disse og liknende forkortelser kan gjerne skrives fullt ut, men forkortes som ledd i sammensatte ord, f.eks.:

DRG-klassifisering
HSV-1
CMV-skade

Gjør bruk av omskriving slik at forkortelser ikke forekommer for ofte.

Engelske forkortelser

Grovt sett er det to kategorier engelske forkortelser: a) de som har fått en norsk oversettelse og b) de som foreløpig ikke er gitt noen.

a) Begynn med det norske uttrykket, sett om nødvendig det fulle engelske uttrykket med forkortelsen i parentes første gang, f.eks:

kjønnshormonbindende globulin (sexual hormone binding globulin, SHBG)

Det norske uttrykket brukes så i hele manuskriptet

b) Begynn med det fulle engelske uttrykket, forkortelsen settes i parentes, f.eks.:

Injury Severity Score (ISS)

Forkortelsen brukes så med varsomhet, omskriv. Forslag til norsk oversettelse av engelske uttrykk og forkortelser mottas gjerne.

Generelle norske forkortelser

Bruk standardforkortelser. De vanligste står i ordlister og forkortelsesordbøker, f.eks.:

pga., ca., kl.,
men kr

NB! per os, per time (ikke pr.)

Ved angivelse av mål og vekt brukes ikke punktum, f.eks.:

mm, L, g

SI-enheter brukes (unntatt for blodtrykk, som angis i mm Hg).

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media