Aktuelt prosjekt
23.05.2017
I Norge og globalt er tykk- og endetarmskreft et stort helseproblem. Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet...
NO IMAGE
23.05.2017
Colorectal cancer is a major health issue, both globally and in Norway. Bowel cancer screening is perhaps the most effective method to mitigate the consequences of the disease for patients and...